Tilläggstjänster

Tilläggstjänster Solbergs Gård

Extra hösilage per kg

3,75:-

Extra hö per kg

4,83:-

Halm per kg

2,34:-

Ersätta hösilage mot hö per månad (häst)

229:-

Ersätta hälften av hösilage mot hö per månad (häst)

114:-

Ersätta hösilage mot hö per månad (ponny)

137:-

Ersätta hälften av hösilage mot hö per månad (ponny)

69:-Uppställning av hästtransport per månad

60:-

Kallhyra boxplats per månad

1450:-

Kallhyra lösdrift per månad

1350:-Mockning - enstaka dag (mockning, iordningställande av höpåsar+burkar, byte av vatten inne)

60:-

Copyright © All Rights Reserved