Foderstatsberäkning

Foderstatsberäkning

Jag hjälper dig gärna att räkna foderstat. En välbalanserad foderstat är viktigt för din hästs välbefinnande. Jag använder mig av PC-Horse som är ett mycket bra program med uppdaterade analyser som ger dig en fullständig foderstat. Skicka ett mail till info@hannashastservice.se med följande uppgifter:

 

Hästens namn:

Ålder:

Vikt:

Träning:

Äter idag:

Övriga upplysningar: (t.ex. het, svårt att hålla hull, behöver bygga mer muskler osv.)

 

Grovfoderanalys måste bifogas. Kom ihåg att uppge om analysen är per kg foder eller per kg torrsubstans (ts).

 

I mailet vill jag även ha ditt namn, adress och telefonnummer.

 

 

 

Kostnad 100:- inkl. moms/häst

Copyright © All Rights Reserved